Akontace

Je to částka nutná pro první splátku, bývá zpravidla vyšší než ostatní splátky úvěru. Představuje třeba 30% z kupované věci (obvykle u půjčky na auto)

Americká hypotéka

Americká hypotéka je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Jde tedy o půjčku (od banky nebo nebankovní instituce), kterou můžete využít na cokoliv (splacení předešlých půjček, nákup auta, nákup domu …), který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti ve vašem vlastnictví (případně ve vlastnictví osoby, která se touto nemovitostí za vás zaručí).

Anuita

Je to konstantní platba (splátka úvěru) po smluvené období (po dobu trvání úvěru). Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny.

Bankovní půjčka

Bankovní půjčka je finanční produkt půjčení finančních prostředků od banky. Může být klasicky účelová a neúčelová bankovní půjčka. Každá banka navíc poskytuje celou řadu druhů půjček, které jsou buď přímo na nějaké zboží (typicky půjčka na auto), nebo obecného charakteru (spotřební neúčelový úvěr). Tyto produkty pak nabízejí všechny instituce podle svých vnitřních pravidel a zákonů.

Bezúročné období

Bezúročné období je obvykle počet dnů, po kterých se daný produkt neúročí. Typicky má bezúročné období kreditní karta, která má obvykle od prvního načerpání 40-60 dnů bezúročného období, což znamená, že když do této doby peníze na kartě vyrovnáte, neplatíte za tuto formu půjčky od banky žádné úroky.

Bonita

Jedná se o důvěryhodnost jednotlivce v rámci finančního trhu (obvykle pro finanční instituci). Vyjadřuje solventnost, tedy schopnost splatit své současné či budoucí závazky, ale i schopnost hospodařit se svými vlastními aktivy. Při schvalování půjčky se prověřuje, zda klient není již v prodlení se splácením u nějaké finanční instituce.

Čerpání Hypotečního úvěru

Čerpání jednorázové – Využívá se při koupi nemovitosti či refinancování jiného úvěru. Finanční instituce peníze pošle přímo prodávajícímu nemovitosti na jeho účet určený ve smlouvě, při refinancování pak na účet věřitele (předchozí banky). Čerpání postupné – Využívá se v případě výstavby, rekonstrukcí, renovací, nebo pokud je platba za koupi nemovitosti rozložena do více splátek. Klient tak může provádět…

Cese pohledávek

Je to převod pohledávky na jinou osobu. Používá se například při poskytování úvěru. Jde o možnost převést svůj úvěr na někoho jiného s  jeho souhlasem. Vhodné zejména při problémech aktuálního dlužníka se splácením či prokázáním bonity.

Daňový efekt hypotečního úvěru

Od základu daně z příjmu u fyzických osob lze odečíst úroky z hypotečního úvěru. Skutečnou výši daňového efektu nelze jednoduše okamžitě vyčíslit, závisí na konkrétní výši příjmu, tedy na daňové sazbě a dalších souvislostech. Jednoduše se dá ale říci, že velikost úroků je sleva, o kterou si můžete snížit částečně platbu svých daní.

Debetní karta

Debetní karta je platební karta, kterou obvykle vystavuje banka. Jedná se o tradiční formu v České republice. Debetní karta totiž funguje pouze k bankovnímu účtu, na kterém musejí být finanční prostředky (případně sjednaný kontokorent). Pokud nemáte na svém účtu peníze, debetní kartou v obchodě nezaplatíte, protože není, kde peníze vzít. Přesně opačně pak funguje kreditní karta.