Bonita

Jedná se o důvěryhodnost jednotlivce v rámci finančního trhu (obvykle pro finanční instituci). Vyjadřuje solventnost, tedy schopnost splatit své současné či budoucí závazky, ale i schopnost hospodařit se svými vlastními aktivy. Při schvalování půjčky se prověřuje, zda klient není již v prodlení se splácením u nějaké finanční instituce.