Čerpání Hypotečního úvěru

Čerpání jednorázové – Využívá se při koupi nemovitosti či refinancování jiného úvěru. Finanční instituce peníze pošle přímo prodávajícímu nemovitosti na jeho účet určený ve smlouvě, při refinancování pak na účet věřitele (předchozí banky).

Čerpání postupné – Využívá se v případě výstavby, rekonstrukcí, renovací, nebo pokud je platba za koupi nemovitosti rozložena do více splátek. Klient tak může provádět platby podle potřeby, každé další čerpání je mu umožněno až poté, co doloží účel použití již čerpaných prostředků.