Dlužník

Osoba, která dluží věřiteli finanční prostředky. Vztah dlužníka a věřitele vzniká na základě řádně uzavřené smlouvy (dnes ústně či písemně).