Dluh

Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje nárok věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal (uhradil). Z hlediska věřitele (toho, kdo peníze půjčuje) se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu v čase, tedy takzvané plnění. Dluh se obvykle prokazuje písemným potvrzením (směnkou, dluhopisem,…

Dlužník

Osoba, která dluží věřiteli finanční prostředky. Vztah dlužníka a věřitele vzniká na základě řádně uzavřené smlouvy (dnes ústně či písemně).

Doba splatnosti

Jde o časovou lhůtu, ve které je třeba splatit určitý závazek (půjčku). Obvykle se spočítá na základě parametrů půjčky, kdy dlužník stanoví, kolik si chce půjčit a kolik je ochoten měsíčně splácet. Pomocí úrokové míry se pak stanoví doba splatnosti.

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr se obvykle využívá v obchodní styku (mezi firmami) pro financování projektů s krátkodobým charakterem. Podstatou eskontního úvěru je odkup směnky nějakou bankou, a to ještě před termínem její splatnosti. Nástroj platby mezi odběratelem (emitentem) a dodavatelem (remitentem) u eskontních úvěrů představuje ta samotná směnka, která může být vystavena prakticky na cokoliv. Češi ale spíše volí pro…

Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků (dluhů) věřitele (banky, finanční instituce) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost určenou soudem, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy a nehodlá s bankou hledat řešení.

Finská půjčka

Finská půjčka představuje krátkodobou, rychlou a snadnou půjčku na vyřešení komplikací těsně před výplatou. Pochází ze Skandinávie, odkud také získala své jméno v naší zemi. Jde o půjčku v řádu stokorun až tisícikorun na období maximálně 1 měsíce. Půjčka je bezúročná, poskytují ji nebankovní instituce a za její zřízení se platí fixní poplatek (ne tedy úrok, ale…

Fixace

Fixace se v oblasti financí používá především ve spojení s fixací úrokové míry u hypotečních úvěrů. Jedná se o období (1, 2, 3, 5 nebo třeba i 10 let), po které vám banka garantuje stejnou velikosti úroku na vaší hypotéce (a tím pádem i stejnou velikost splátky hypotéky). Po skončení fixace vám banka nabídne novou míru fixace…

Hypotéka

Hypotéka, přesněji hypoteční úvěr, je půjčka poskytnutá bankou (nebo nebankovní institucí). Tato půjčka je zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Tím pádem po dobu splácení půjčky není možné nemovitost prodat. Banka se tak jistí proti riziku splácení. A díky tomu jsou u hypoték nejlepší úrokové sazby, co se všech druhů půjček týče.

Jistina

Jistina představuje tu u půjčky právě její velikost. Půjčíte si tedy 50.000 Kč, budete splácet 1.500 Kč měsíčně. Vaše jistina je tedy 50.000 Kč. Po první splátce, která se skládá z jistiny a úroku (například 700 Kč ze splátky je jistina a 800 Kč ze splátky je úrok), tak se vám vaše jistina sníží po takové splátce i 700 Kč. Budete…

Kontokorent

Kontokorent, přesněji kontokorentní úvěr, představuje možnost, jak rychle a na krátkou dobu vyřešit akutní nedostatek peněz na účtu. Kontokorentní úvěr poskytují obvykle banky u bankovního účtu a nabízí vlastně možnost přečerpat aktuální zůstatek peněz, které máte na účtu. Účtují si za to úroky, které jsou výrazně vyšší, než u účelových půjček, ale kontokorent slouží pouze…