Půjčka

Půjčka je finanční nástroj, který dlužníkovi umožní získat od věřitele finanční prostředky. Cenou půjčky je úrok. Celkový náklad pak představuje RPSN (roční procentní sazba nákladů), která zohledňuje veškeré náklady, které s půjčkou souvisejí.