RPSN

Jedná se o zkratku pro roční procentuální sazbu nákladů. Fakticky to číslo znamená, o kolik procent půjčku v daném roce přeplatíte. Početně je to pak podíl z dlužné částky, kterou uživatel úvěru v období jednoho roku zaplatí. Jde o celkové číslo, které v sobě zahrnuje nejen úroky samotné splátky, ale i veškeré další poplatky související s půjčkou a jejím splácením (například vedení účtu k půjčce, poplatek za vyřízení, další poplatky). Ze zákona se nemusí uvádět u půjček nižších než je 5 000,- Kč.