Eskontní úvěr

Eskontní úvěr se obvykle využívá v obchodní styku (mezi firmami) pro financování projektů s krátkodobým charakterem. Podstatou eskontního úvěru je odkup směnky nějakou bankou, a to ještě před termínem její splatnosti. Nástroj platby mezi odběratelem (emitentem) a dodavatelem (remitentem) u eskontních úvěrů představuje ta samotná směnka, která může být vystavena prakticky na cokoliv. Češi ale spíše volí pro krátkodobé financování svých aktivit kontokorent, protože je výrazně jednodušší jej získat a využívat i opakovaně.