p.a.

Jde o zkratku, která se používá při udávání roční úrokové sazby u půjčky, například 5% p.a. Značí zkratku latinských slov per annum, neboli ročně. Zkratka vychází ze slova annus, rok.